Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Mobilni bankomati

Neophodni u svakoj situaciji

Naša flota specijalno opremljenih Mobilnih bankomata je na raspolaganju za događaje koji uključuju festival, koncerte, sportske događaje itd. Oni zadovoljavaju periodične potrebe kada je povećana potreba za gotovinom i dovoze se u specijalno opremljenim vozilima koji imaju svu uključenu opremu ili su kao uređaji koji samostalno stoje na nekom mestu u potrebnom vremenskom periodu. Usluga pruža bezbedan pristup gotovini za lica koja posećuju događaj, kao i mogućnosti plaćanja za trgovce.

Euronet EFT preuzima odgovornost za raspoređivanje I upravljanje bankomatom i Mobilni bankomat će u svakom događanju videti da korisnici troše više, čime se povećava prodaja i profitabilnost događaja.

Benefiti upotrebe mobilnoog bankomata:

*molimo obratite se našoj lokalnoj kancelariji da razgovarate o tome da li je ovo rešenje moguće u vašem okruženju

CIT BANKOMATI

U potpunosti organizovana usluga

PUNJENJE BANKOMATA TRGOVACA

Smanjenje troškova poslovanja

INTERNI BANKOMATI

Minimum prostora , dragocena usluga

EKSTERNI BANKOMATI

Pristup gotovini 24×7

FASADNI BANKOMATI

Pogodno i atraktivno rešenje

BANKOMATI ZA DEPONOVANJE GOTOVINE

Brzo i bezbedno rešenje

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje