Bankomati kod trgovaca

Smanjenje troškova poslovanja

Naš model koji se puni u Prodavnicama omogućava trgovcima da smanje svoje troškove čuvanja gotovine korišćenjem gotovine uzete preko šaltera, da bi napunili bankomat. Pokazalo se da ovaj jednostavni model recirkulacije gotovine značajno smanjuje bankarske troškove.

Naši bankomati koje pune u Prodavnicama , isporučuju se sa svim bezbednosnim i tehnološkim funkcijama naših većih modela bankomata, ali koriste manje prostora i idealni su za trgovine koje koriste gotovinu, a žele da smanje troškove.

Benefiti kod bankomata koji se pune u Prodavnicama:

  • Rad kojim u potpunosti upravlja Euronet EFT
  • Punjenje bankomata gotovinom od strane trgovca
  • Dnevno cirkulisanje gotovine
  • Manje troškova sa gotovinom i manje složenosti
  • Najnovija tehnologija i bezbednost
  • Dodatna usluga korisnicima
  • Privlače nove korisnike u vašu prodavnicu

CIT BANKOMATI

U potpunosti organizovana usluga

INTERNI BANKOMATI

Minimum prostora , dragocena usluga

EKSTERNI BANKOMATI

Pristup gotovini 24×7

FASADNI BANKOMATI

Pogodno i atraktivno rešenje

BANKOMATI ZA DEPONOVANJE GOTOVINE

Brzo i bezbedno rešenje

MOBILNI BANKOMATI

Neophodni za svaki događaj/event

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje