Uslovi korišćenja veb-sajta (CRNA GORA)

Standardni dokumenti | Održavano | Crna Gora

Uslovi u vezi sa pristupom i korišćenjem veb-sajta prema zakonu Crne Gore. Ovaj resurs je ranije bio poznat kao Uslovi korišćenja veb-sajta (CRNA GORA).

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRIJE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA  

ŠTA SADRŽE OVI USLOVI?  

Ovi uslovi vas upoznaju sa pravilima korišćenja našeg veb-sajta https://www.euronetatms.me/ (naš sajt).

KO SMO I KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI  

https://www.euronetatms.me

je sajt kojim upravlja Euronet 360 Finance d.o.o. (”Mi”, “Nas”, “Nama”). U Crnoj Gori smo registrovani pod brojem firme 03314766 sa sjedištem na adresi IV Proleterske br. 26, Podgorica, Crna Gora.

Da biste kontaktirali sa nama, pošaljite e-poruku na contact@euronetworldwide.com ili pozovite našu liniju za korisničku podršku 0800 032 0707.

Ako želite da uložite žalbu u vezi sa radom ili korišćenjem ovog sajta, pošaljite nam svoju žalbu na gornju adresu e-pošte. Ne zaboravite da u žalbi opišete svoj problem u vezi sa funkcionisanjem ili korišćenjem ovog sajta i dostavite nam svoje podatke za kontakt.

KORIŠĆENJEM NAŠEG SAJTA PRIHVATATE OVE USLOVE  

Korišćenjem našeg sajta potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja u obliku u kom su na snazi u trenutku pristupanja našem sajtu i da ste saglasni da ih poštujete.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete da koristite naš sajt.

Preporučujemo vam da odštampate primjerak ovih uslova za buduću upotrebu.

POSTOJE DRUGI USLOVI KOJI MOGU VAŽITI ZA VAS  

Ovi uslovi korišćenja upućuju na sljedeće dodatne uslove, koji važe i za vaše korišćenje našeg sajta:

MOŽEMO UNOSITI IZMJENE U OVE USLOVE  

S vremena na vrijeme možemo izmjeniti ove uslove. Svaki put kada poželite da koristite naš sajt, provjerite ove uslove da biste bili sigurni da razumijete uslove koji važe u tom trenutku. Ovi uslovi su posljednji put ažurirani 25.09.2019.

MOŽEMO UNOSITI IZMJENE NA NAŠEM SAJTU

S vremena na vrijeme možemo ažurirati i mijenjati naš veb-sajt kako bi on bio odraz promjena naših proizvoda, potreba naših korisnika i naših poslovnih prioriteta.

Vaša je obaveza da obezbjedite svu potrebnu organizaciju (uključujući sa svojim pružaocem telekomunikacionih usluga) kako biste imali pristup našem veb-sajtu.

MOŽEMO DA SUSPENDUJEMO ILI POVUČEMO NAŠ SAJT  

Naš sajt je dostupan besplatno.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, biti dostupan uvijek ili bez prekida. Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost svih ili bilo kog dijela našeg sajta iz poslovnih i operativnih razloga. Pokušaćemo da vas u razumnoj mjeri obavijestimo o svakom suspendovanju ili povlačenju.

Takođe je vaša obaveza da obezbjedite da sve osobe koje pristupaju našem sajtu preko vaše internet veze budu upoznate sa ovim uslovima korišćenja i drugim primjenjivim odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

NAŠ SAJT I INFORMACIJE NA NJEMU NAMIJENJENI SU SAMO KORISNICIMA U CRNOJ GORI

Naš sajt i informacije koje se nalaze na njemu namijenjeni su licima koja imaju prebivalište u Crnoj Gori. Ne tvrdimo da je sadržaj dostupan na našem sajtu ili preko njega primjeren za upotrebu ili dostupan na drugim lokacijama.

KAKO MOŽETE KORISTITI MATERIJAL NA NAŠEM SAJTU  

Mi smo vlasnik ili nosilac licence svih prava intelektualne svojine u vezi s našim sajtom i materijalom objavljenim na njemu. Ta djela su zaštićena zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom svijeta. Sva takva prava su zadržana.

Možete da odštampate jednu kopiju, kao i da preuzmete isječke, bilo koje stranice sa našeg sajta za svoju ličnu upotrebu i možete da skrenete pažnju drugima u vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na našem veb-sajtu.

Ne smijete da mijenjate štampane ili digitalne kopije bilo kog materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, i ne smijete da koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku zasebno od bilo kog propratnog teksta.

Naš status (i status svih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem sajtu mora uvijek biti priznat.

Ne smijete koristiti bilo koji deo sadržaja na našem sajtu u komercijalne svrhe bez dobijanja licence za to od nas ili naših davalaca licence, i ne smijete da reprodukujete, redistribuirate ili objavljujete drugim licima u cjelini ili djelimično.

Ako odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo našeg sajta kršeći ove uslove korišćenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati i moraćete, po našem izboru, da vratite ili uništite sve kopije materijala koje ste napravili.

NEMOJTE SE OSLANJATI NA INFORMACIJE NA OVOM SAJTU  

Sadržaj na našem sajtu naveden je samo u opšte informativne svrhe. Nije predviđeno da predstavlja savjet na koji bi trebalo da se oslanjate. Prije nego što preduzmete ili se uzdržite od bilo koje radnje na osnovu sadržaja na našem sajtu, morate dobiti profesionalni ili stručni savjet.

Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našem sajtu, ne dajemo nikakve izjave, garancije ili jemstva, bilo izričite ili podrazumijevane, da je sadržaj na našem sajtu tačan, potpun, ažuriran ili dostupan za preuzimanje. Ovo se takođe odnosi na sadržaje trećih strana. Procjene i ocjene odražavaju mišljenje dotičnog autora u vrijeme pripreme ili razrade. Oni mogu biti zastareli uslijed trenutnog razvoja događaja ili izmjenjeni na neki drugi način bez ikakvih promjena u procjenama, razradama i informacijama. Ako su sadržaj učinili dostupnim nezavisne strane ili ako je on odraz mišljenja nezavisnih strana, on ne mora biti u skladu sa našim stavovima, već može čak i biti u suprotnosti sa njima.

NISMO ODGOVORNI ZA VEB-SAJTOVE PREMA KOJIMA NAŠ VEB-SAJT SADRŽI LINKOVE  

Tamo gjde naš sajt sadrži linkove prema drugim sajtovima i resursima trećih strana, ti linkovi su dati samo za vašu informaciju. Takve veze ne treba tumačiti kao naše odobrenje tih povezanih veb-sajtova ili informacije koje možete dobiti na njima.

Nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili resursa.

KORISNIČKI GENERISAN SADRŽAJ NE PROLAZI KROZ PROCES NAŠEG ODOBRENJA  

Ovaj sajt može da sadrži informacije i materijale koje su postavili drugi korisnici sajta, uključujući oglasne table i sobe za ćaskanje. Te informacije i materijali mi nismo verifikovali ni odobrili. Stavovi drugih korisnika na našem sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrijednosti.

KAKO SE MOŽETE ŽALITI NA SADRŽAJ KOJI SU OTPREMILI DRUGI KORISNICI  

Ako želite da se žalite na sadržaj koji su otpremili drugi korisnici, obratite nam se na https://www.euronetatms.me/kontakt/.

KAKO MOŽEMO KORISTITI VAŠE LIČNE PODATKE  

Vaše lične podatke ćemo koristiti samo onako kako je navedeno u našem Obavještenje o privatnosti podataka: https://www.euronetatms.me/obavestenje-o-privatnosti-podataka/.

NISMO ODGOVORNI ZA VIRUSE I NE SMETE DA IH UNOSITE  

Za korišćenje sajta potreban je uređaj sa pristupom Internetu koji podržava veb-pregledač (Mozilla, Internet Explorer, Chrome ili njihove nadogradnje) i obezbeđuje Java Script i kolačiće u pregledaču. Ne garantujemo da će naš sajt biti bezbjedan ili bez grešaka ili virusa.

Vi ste odgovorni za konfigurisanje svoje informacione tehnologije, računarskih programa i platforme za pristup našem sajtu. Potrebno je da koristite svoj softver za zaštitu od virusa.

Ne smijete da zloupotrebljavate naš sajt svjesnim uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete da pokušavate da dobijete neovlašćen pristup našem sajtu, serveru na kom se nalazi naš sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji je povezan sa našim sajtom. Ne smijete da napadate naš veb-sajt putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge. Takve aktivnosti mogu biti zabranjene i mi ćemo o tome obavijestiti relevantne organe za sprovođenje zakona i sarađivati sa navedenim organima tako što ćemo im otkriti vaš identitet. U slučaju takvog prekršaja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati.

PRAVILA O POSTAVLJANJU LINKOVA PREM NAŠEM SAJTU  

Možete da postavljate linkove prema našoj početnoj stranici pod uslovom da to uradite na način koji je pošten i zakonit i ne narušava našu reputaciju niti je iskorišćeve.

Ne smijete uspostavljani link tako da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane tamo gdje oni ne postoje.

Ne smijete da uspostavljate link ka našem sajtu na bilo kojm veb-sajtu koji nije u vašem vlasništvu.

Naš sajt ne smije biti uokviren ni na jednom drugom sajtu, niti smijete da kreirate vezu ka bilo kom dijelu našeg sajta osim početne stranice.

Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za postavlčjanje linkova bez obavještenja.

Ako želite da postavite link ili iskoristite bilo kakav sadržaj na našem sajtu osim gore navedenog, obratite se na adresu contact@euronetworldwide.com.

ZAKONI KOJE DRŽAVE VAŽE ZA SVE SPOROVE?  

Ovi uslovi korišćenja sajta regulišu se zakonom Crne Gore. Sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa korišćenjem našeg sajta, a koji se ne reše sporazumno, rešavaće teritorijalno i predmetno nadležan sud.

Upućujemo vas na platformu Evropske unije za vansudsko rješavanje sporova na mreži, kojoj se može pristupiti na sljedećoj internet adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje