Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Interni bankomati

Minimum prostora, dragocena usluga

Naši unutrašnji bankomati samostalno stoje i dizajnirani su da maksimizuju dragoceni podni prostor. Kada se postave na vidnoj lokaciji, ova usluga će vašim korisnicima pružiti bezbedan pristup gotovini u radno vreme i može da utiče na povećanje potrošnje korisnika. Pristup gotovini, takođe osigurava da bilo koji prekid plaćanja na drugi način, neće imati uticaja na vaše poslovanje.

Benefiti od unutrašnjih bankomata:

CIT BANKOMATI

U potpunosti organizovana usluga

PUNJENJE BANKOMATA TRGOVACA

Smanjenje troškova poslovanja

EKSTERNI BANKOMATI

Pristup gotovini 24×7

FASADNI BANKOMATI

Pogodno i atraktivno rešenje

BANKOMATI ZA DEPONOVANJE GOTOVINE

Brzo i bezbedno rešenje

MOBILNI BANKOMATI

Neophodni za svaki događaj/event

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje