Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Eksterni bankomati

Pristup gotovini 24×7

Naši spoljnji samostalni bankomati su stvoreni za postavljanje na javnim mestima, u prometnim ulicama ili na udaljenim lokacijama i dostupni su 24×7. Ovo rešenje nudi bezbedan pristup gotovini, zajednicama, putnicima i sličnim korisnicima, i sa našim dodatnim uslugama bankomat može da obezbedi brojne funkcionalnosti na samo jednom mestu.

Kod naših eksternih Kiosk bankomatima, sarađivaćemo sa opštinama i lokalnim firmama, kako bismo obezbedili sredstva za deljenje informacija o zajednici, koristeći Kiosk kao medijum za oglašavanje.

Benefiti bankomata na otvorenom:

CIT BANKOMATI

U potpunosti organizovana usluga

PUNJENJE BANKOMATA TRGOVACA

Smanjenje troškova poslovanja

INTERNI BANKOMATI

Minimum prostora , dragocena usluga

FASADNI BANKOMATI

Pogodno i atraktivno rešenje

BANKOMATI ZA DEPONOVANJE GOTOVINE

Brzo i bezbedno rešenje

MOBILNI BANKOMATI

Neophodni za svaki događaj/event

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje