Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Opštine

Nudi pogodan i bezbedan pristup gotovini za sve građane

Pristup gotovini je dragocena usluga koja pomaže lokalnim ekonomijama da se razvijaju i mi verujemo da treba uvek svakome da se ponudi da biraju način plaćanja. Sada više nego ikada, banke povlače svoje ekspoziture i usluge bankomata, tako da je naš cilj da podržimo lokalne i seoske zajednice kako bi se osiguralo da postoji bezbedan i prigodan pristup gotovini za svakog pojedinačnog stanovnika ili posetioca.

Sa našim programom “Bankomati u zajednici” , mi smanjujemo potrebu u seoskim zajednicama da se putuje do većih gradova i mesta, time što obezbeđujemo dragocenu uslugu sa gotovinom, baš u centru vaše zajednice.

I štaviše, mi prilagođavamo dizajn bankomata, uz poštovanja prirodne sredine i kulturnog nasleđa gradova i zajednica koje su naši domaćini, sarađujemo sa lokalnim opštinama, kako bi bankomati imali ne samo osnovni izgled, nego bili umetničko delo ! Želimo da naši bankomati budu postavljeni iz svih pravih razloga. U područjima od istorijske vrednosti, naporno ćemo raditi sa opštinama i odgovarajućim kancelarijama, kako bismo osigurali da bankomat nije postavljen da bude samo simpatičan, već ćemo da vratimo tu lokaciju u originalno stanje ukoliko se bankomat ukloni.

Koristi za opštinu:

Naši građani cene nesmetan rad ove usluge i naknade za podizanje novca u potpunosti uporedive sa svim ostalim bankomatima na tržištu.

Mayor OF Becov u Mostu

TRGOVAC

Naša rešenja za bankomate su razvijena tako da rade za mnoge vrste privatnih firmi .. .za male ili srednje ili velike lance sa više lokacija

BANKE

Uz našu dragocenu ponudu Bankomata-kao-Usluge i uz pomoć naše tehnologije nudimo bankama i finansijskim institucijama (FI) da se razvijaju.

PROIZVODI

Naši stručnjaci za prodaju će raditi sa vama u nalaženju najboljeg rešenja za vaše poslovanje uključujući raznovrsni obim usluga koje imamo.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje