Globalno obavještenje o privatnosti 

Maj 2024.

U ovom Obavještenju o privatnosti (“Obavještenje o privatnosti”) objašnjava se kako svaki od subjekata i/ili filijala navedenih u tabeli „Ko smo mi“, odjeljak ispod (“mi”, “naši”, “nas”), prikuplja, koristi, skladišti, dijeli sa drugim stranama i/ili na drugi način obrađuje vaše lične podatke (“Lični podaci”), dok koristite naš web sajt (“web sajt”), bilo kao posjetilac i/ili korisnik našeg veb sajta, ili kako god da ste drugačije stupili u interakciju sa nama (kolektivno, “vi, “vaši” ili “korisnici”). U ovom Obavještenju o privatnosti, takođe opisujemo da li se vaši lični podaci dijele sa drugim stranama i mehanizme koje posjedujemo za zaštitu vaših podataka.

Podstičemo vas da redovno pregledate ovo Obavještenje o privatnosti i provjeravate dali na web sajtu ima ažuriranih podataka. Ažuriranja ovog Obavještenja o privatnosti biće objavljena na našem web sajtu, a ako nastavite da se angažujete sa nama, znači da se slažete sa ovim Obavještenjem o privatnosti i svim budućim modifikacijama.

Za slučajeve kada lokalni zakon zahtijeva da dodatni detalji budu uključeni u ovo Obavještenje o privatnosti, takve informacije su uključene u odjeljak ispod.

Ko smo mi? 
Mi smo dio Euronet grupe kompanija. 

Sve naše kontakt podatke možete pronaći na dnu ove stranice.

Koje vrste ličnih podataka se prikupljaju?  
Prikupljamo samo one lične podatke koji su potrebni da bismo vam pružili web sajt i da bismo bili u skladu sa važećim zakonom. 

Koja vrsta ličnih podataka se prikuplja? 
Lične podatke prikupljamo u konkretne ugovorne i pravne svrhe. 
 
Uz vašu saglasnost, takođe prikupljamo podatke u dodatne svrhe.  

Koliko dugo Euronet čuva lične podatke? 
Lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno ili koliko zahtijeva važeći zakon. 

Sa kim dijelimo lične podatke? 
 Lične podatke dijelimo sa drugim kompanijama Euronet Grupe, sa pravnim organima i partnerima kad god je to potrebno radi ispunjavanja regulatornih zahtjeva ili ugovornih obaveza.

Gdje Euronet čuva lične podatke? 
Lične podatke čuvamo na bezbjednim lokacijama uz primjenu strogih bezbjednosnih mjera.  
 
Ako treba da prenesemo lične podatke na druge lokacije, preduzimamo sve neophodne mjere da bismo ispunili zakonske obaveze i osigurali odgovarajući nivo bezbjednosti.

Koja su vaša prava u vezi sa ličnim podacima?  
U zavisnosti od toga gdje živite, možete imati prava u vezi sa svojim ličnim podacima prema važećem zakonu. Opis uobičajenih prava u vezi sa ličnim podacima dat je u odjeljku 10 ispod. Za podnošenje zahtjeva, možete nas kontaktirati putem e-pošte na dpo@euronetworldwide.com

1. Koji lični podaci se prikupljaju i zašto?

Kategorije, izvori, svrhe i pravni osnov za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka kada posjećujete i/ili koristite naš web sajt su navedeni u nastavku. Ako se prikupljanje i obrada ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, tu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.

Vaše lične podatke prikupljamo kada posjećujete i/ili koristite naš web sajt ili kada nam ih dostavite u vezi sa vašim korišćenjem web sajta, uključujući i slučajeve kada podnesete bilo kakve zahtjeve za informacijama ili žalbe u vezi sa radom ili korišćenjem ovog web sajta ili sa sadržajem koji su postavili drugi korisnici u skladu sa našim Uslovima korišćenja web sajta.

U takve podatke mogu spadati sljedeći:

Podaci za identifikaciju i kontakt: ime, e-pošta, telefonski i/ili telefaks brojevi, adresa stanovanja i/ili poslovna adresa i drugi podaci za kontakt (“Kontakt podaci”), zvanje, datum rođenja, rod, slike, video snimci ili potpis. 

Moguće je da nam pružite dodatne informacije tokom procesa odgovaranja i obrade zahtjeva za informacijama ili žalbe, u skladu sa našim Uslovima korišćenja veb stranice. U tom slučaju, mi ćemo obraditi lične podatke koje ste nam dostavili kao što je navedeno u ovom Obavještenju o privatnosti.

Informacije o ponašanju i tehničke informacije:: IP adresa posjetilaca, internet ili druga slična mreža, aktivnost pregledanja ili pretraživanja, informacije o ponašanju (kako bismo razumjeli kako se ponašate dok koristite naše proizvode i usluge), tip i verzija pretraživača, postavke vremenske zone, postavke rezolucije ekrana, tipovi i verzije dodataka za pregledač, operativni sistem i platformu. 

Za više informacija, naša Politika kolačića dostupna je ovdje 

Informacije o lokaciji ili podaci o geolokaciji: Možemo da prikupljamo informacije o vašoj lokaciji kada posjetite naš web sajt bilo preko svog računara ili preko tableta ili mobilnog telefona. U svakom slučaju, potrebna nam je vaša saglasnost prije nego što počnemo da koristimo informacije o vašoj lokaciji ili vaše geolokacijske podatke.

Podaci koji se ne mogu identifikovati: Kad god je to moguće, koristimo podatke iz kojih ne možete biti direktno identifikovani (kao što su anonimni demografski podaci i podaci o korišćenju), a ne lične podatke („Podaci koji se ne mogu identifikovati“). Takvi podaci koji se ne mogu identifikovati mogu se koristiti za poboljšanje naših internih procesa ili pružanja usluga, bez dodatnog obavještenja. Možemo da koristimo zbirne podatke u različite svrhe, uključujući analizu, procjenu i poboljšanje našeg web sajta i njegovog sadržaja.

2. Odakle prikupljamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo iz sljedećih izvora:

• Direktno od vas putem vaših direktnih interakcija i podnošenja zahtjeva za informacijama ili žalbi, kao što je gore navedeno.

• Putem pasivnog prikupljanja informacija o vašim interakcijama, uključujući klikove na stranice, provedeno vrijeme ili druge automatski prikupljene meta-podatke.

• Od provajdera Internet usluga.

3. Zašto prikupljamo i koristimo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo u sljedeće svrhe:

i. Vaše lične podatke možemo da obrađujemo u kontekstu vašeg ugovornog odnosa (čl. 6 (1) (b) GDPR) sa nama (tj. Uslovi korišćenja web sajta):

ii. Možemo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhe naših legitimnih interesa (član 6 (1) (f) GDPR). Kada budemo koristili vaše lične podatke da bismo ostvarili svoje legitimne interese, učinićemo sve da obezbijedimo da se vaši lični podaci koriste samo onako kako je dozvoljeno važećim zakonom i da takvo korišćenje neće prevazići one vaše interese ili osnovna prava i slobode koje treba zaštititi:

iii. Vaše lične podatke možemo da obrađujemo ako ste nam prethodno dali svoju saglasnost (čl. 6 (1) (a) GDPR):

iv. Vaše lične podatke možemo da obrađujemo u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obaveza u skladu sa važećim zakonodavnim i regulatornim okvirom (član 6 (1) (c) GDPR), kao i sa odlukama nadležnih sudova ili nadzornih organa.

4. Tačnost ličnih podataka

Mi smo posvećeni održavanju vaših ličnih podataka tačnim i ažurnim. Preduzimamo razumne korake da obezbijedimo tačnost vaših ličnih podataka tako što osiguravamo da se najnoviji lični podaci koje smo primili tačno evidentiraju, a kada smatramo da je potrebno, vršimo periodične provjere i zahtijevamo da ažurirate svoje lične podatke. S vremena na vrijeme, možemo vam poslati e-poruku sa molbom da potvrdite i/ili ažurirate svoje lične podatke. Ova komunikacija je zasnovana na našem legitimnom interesu i zakonskoj obavezi da održavamo tačne i ažurne informacije.

Ako primjetite da vaši lični podaci nisu tačni, možete zatražiti ispravku ili ažuriranje svojih informacija slanjem e-poruke na dpo@euronetworldwide.com.

5. Koliko dugo Euronet čuva lične podatke?

Lični podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno da bi se postigle svrhe za koje su lični podaci prikupljeni, u skladu sa različitim standardima i propisima kojima se ostvaruje usaglašenost sa važećim zakonskim obavezama ili obavezama izvještavanja. Period čuvanja se određuje na osnovu važećih zahtjeva i obaveza, kao što su sljedeći:

6. Da li otkrivamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke možemo otkriti u poslovne svrhe ili radi ispunjavanja zakonskih obaveza kao što je navedeno u nastavku:

i. Unutar Euronet grupe: Vaše lične podatke možemo otkriti Euronet-u i podružnicama Euronet Grupe, kada je potrebno da nam ti podaci omoguće da obradimo vaš zahtjev za informacijama ili žalbu (prema Uslovima korišćenja web sajta), ili da na drugi način slijedimo svrhe opisane u ovom Obavještenju o privatnosti, ili u svrhu usaglašenosti sa obavezama Grupe. 

ii. Treće strane kao pružaoci usluga*: Lične podatke koje prikupljamo možemo da dijelimo sa trećim stranama kao pružaocima usluga koji nam pomažu u određenim tehničkim, operativnim, regulatornim zadacima ili zadacima usklađenosti. Na primjer, takve treće strane kao pružaoci usluga mogu biti profesionalci koji administriraju baze podataka i web sajtove, pružaoci usluga programiranja, održavanja, prilagođavanja IT infrastrukture, oglašivači ili reklamne mreže i kompanije društvenih medija koje postavljaju personalizovane reklame u digitalne usluge i prilagođavaju željene sadržaje potrošača.

*Pravno značenje i lista „trećih strana kao pružalaca usluga“ mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite. Za dodatne informacije o tome koji provajderi i zašto imaju pristup vašim ličnim podacima, možete nas kontaktirati na dpo@euronetworldwide.com.

iii. Korporativni proces: Vaše lične podatke možemo prenijeti trećoj strani kao rezultat prodaje, sticanja, spajanja ili reorganizacije u koju je uključen Euronet, kompanija u okviru Euronet grupe ili bilo šta od njihove imovine. Pritom ćemo preduzeti razumne korake kako bi obezbijedili adekvatnu zaštitu informacija iz tih podataka.

iv. Pravne i regulatorne osnove: Može se desiti da moramo da otkrijemo vaše lične podatke, u mjeri u kojoj je to neophodno, ako to zatraži neki pravni organ, odnosno sudski ili nadzorni organi, kao i svi drugi organi koji djeluju u okviru njihove nadležnosti.

v. Profesionalni partner: Vaše lične podatke možemo da dijelimo sa savjetnicima, advokatima, konsultantima, revizorima ili računovođama kako bismo ispunili naše zakonske obaveze i pružili naš web sajt i izvršili svoje ugovorne obaveze prema Uslovima korišćenja web sajta i u skladu sa važećim zakonom i najboljim praksama.  

Vaše lične podatke možemo dijeliti u okviru Euronet grupe, što može značiti prijenos vaših podataka i van EEA. Važno je da znate da iako zakoni o čuvanju podataka u zemljama u koje možemo da prenesemo vaše podatke mogu biti manje strogi od zakona vaše zemlje, mi namjeravamo da se pridržavamo principa navedenih u ovom Obavještenju o privatnosti, osim ako nije drugačije propisano važećim zakonima.

Ako budemo dijelili lične podatke sa trećim stranama kao pružaocima usluga, čije se sjedište nalazi van EEA, obezbijedićemo nivo zaštite i čuvanja vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

7. Maloljetnici

Djeci mlađoj od 18 godina ne pružamo usluge direktno, niti proaktivno prikupljamo njihove lične podatke. Ako imate manje od 18 godina, molimo vas da ne koristite web sajt ili ponude i nemojte da dijelite lične podatke sa nama. Ukoliko saznate da nam je neka osoba mlađa od 18 godina nezakonito poslala lične podatke, kontaktirajte nas na dpo@euronetworldwide.com.

8. Bezbjednost podataka

Posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka, stoga smo postavili komercijalno razumne i odgovarajuće mjere zaštite kako bismo spriječili gubitak, zloupotrebu i promjenu informacija koje ste nam povjerili. Uvijek ćemo nastojati da obezbijedimo dobru zaštitu vaših ličnih podataka, u skladu sa najboljim međunarodnim praksama. Svoju posvećenost bezbjednosti podataka potkrepljujemo primjenom odgovarajućih fizičkih, elektronskih i upravljačkih mjera za zaštitu i bezbjednost vaših ličnih podataka.

Za zaštitu naših Sistema od ilegalnog pristupa primjenjujemo najsavremenije fizičke i organizacione mjere bezbjednosti koje kontinuirano unapređujemo kako bismo osigurali najviši nivo bezbjednosti u skladu sa najboljim međunarodnim praksama i ekonomičnošću. Svi lični podaci se čuvaju na sigurnoj lokaciji zaštićenoj fırewall zaštitnim zidovima i drugim sofisticiranim bezbjednosnim mehanizmima sa ograničenim pristupom administrativnom osoblju.

Osoblje koje ima pristup vašim ličnim podacima, kao i aktivnostima obrade u vezi sa vašim ličnim podacima, ima ugovornu obavezu da čuva privatnost vašıh podataka i da se pridržava Politike privatnosti koju smo implementirali u našoj organizaciji. 

Cilj nam je da postignemo najviši standard zaštite podataka usvajanjem industrijski standardizovanih mjera za zaštitu vaše privatnosti. 

9. Marketing i oglašavanje

Treće strane kao oglašivači dostavljaju oglase koji se prikazuju na našem web sajtu ili drugdje u okviru naših usluga. Treće strane kao oglašivači nemaju pristup nijednoj informaciji koje nam klijenti direktno daju. Oglašivači se obično oslanjaju na kolačiće ili neki drugi mehanizam zasnovan na vebu da bi procijenili koje reklame mogu biti interesantne za vas. Mi ne postavljamo „Ciljane kolačiće“ niti omogućavamo „Ciljanje“ i „Lociranje“vašeg sistema bez vašeg pristanka.

Ako ste dali svoju saglasnost prihvatanjem ciljanih kolačića na veb lokaciji, možemo to da uradimo pomoću trećih strana (ponovno oglašavanje i slične funkcije za publiku). Možete se isključiti iz ogašavanja tako što ćete promijeniti podešavanja kolačića klikom na ikonu u donjem lijevom uglu sajta.

Treće strane nemaju zakonske obaveze u pogledu našeg Obavještenja o privatnosti. Da biste saznali više o politici privatnosti njihovih obavještenja, trebalo bi da posjetite web sajt treće strane. Sve treće strane koje mogu koristiti kolačiće za ciljanje možete pronaći u našoj Cookie Policy.

Ukoliko nam date saglasnost za slanje ciljanog marketinga o našim uslugama i/ili našim proizvodima, povremeno vas možemo kontaktirati putem e-pošte, SMS-a, pisma ili telefona, po potrebi i prema vašim konkretnim uputstvima.

Zašto biste dobijali elektronske poruke?  
U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, primaćete marketinške poruke ako ste nas ovlastili da obrađujemo vaše lične podatke u te svrhe.

Takođe vam možemo slati elektronske poruke u marketinške svrhe ukoliko imate ugovorni odnos sa nama, odnosno ukoliko koristite naše usluge ili ako niste izričito zatražili da ne dobijate navedene marketinške komunikacije.

Uvijek ćete dobijati odgovarajuće informacije, a mi ćemo se postarati da tokom korišćenja naših usluga, pa čak i tokom procesa registracije, imate sve potrebne informacije, kako bi znali da se vaši lični podaci mogu koristiti u tu konkretnu svrhu, a tokom takvog procesa registracije ili tokom korišćenja naših usluga imaćete mogućnost da izričito kažete da niste zainteresovani za primanje takvih marketinških poruka. U takvim slučajevima, mi ćemo vas ukloniti sa naše liste, pa nećete dobijati nikakve ažurirane podatke koji bi vas mogli zanimati u vezi sa našim uslugama i proizvodima. Ipak, moći ćete da se ponovo uključite u bilo koje vrijeme.

Kako možete da se odjavite? 
Moći ćete da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku pomoću jednog od sljedećih mehanizama: 

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka u marketinške svrhe i/ili želite da počnete da primate marketinške poruke, možete poslati e-poruku i na dpo@euronetworldwide.com.

10. Opis prava koja se odnose na lične podatke

U zavisnosti od toga gdje živite, vaša prava vezana za lične podatke prema važećem zakonu mogu uključivati: 

  1. Pravo na pristup: pravo da zahtijevate pristup primjerku vaših ličnih podataka. 
  2. Pravo na ispravku netačnosti podataka: pravo da zahtijevate ispravku netačnosti u vašim ličnim podacima. 
  3. Pravo na brisanje: pravo da zahtijevate brisanje vaših ličnih podataka kada su primjenljivi određeni uslovi. 
  4. Pravo na prenosivost podataka: pravo na primanje ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na prijenos ličnih podataka drugom kontroloru pod određenim uslovima.  
  5. Pravo na prigovor: pravo na prigovor na obradu ličnih podataka (tj. u svrhe direktnog marketinga). 
  6. Prava u vezi sa automatizovanim individualnim donošenjem odluka: pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravna ili slična značajna dejstva na osobu. 

Odgovorićemo na vaš zahtjev u najkraćem mogućem roku, kako je predviđeno zakonom.  
Za primjenljiva prava pogledajte odjeljak Regionalno obavještenje o privatnosti u nastavku.

Da biste ostvarili bilo koje od svojih prava, morate poslati e-poruku na dpo@euronetworldwide.com. Nastojeći da pomognemo u zaštiti vaše privatnosti i održavanju bezbjednosti, preduzećemo neophodne korake da verifikujemo vaš identitet i možda ćemo od vas zatražiti da dostavite druge pojedinosti prije nego što vam odobrimo pristup vašim ličnim podacima ili započnemo izmjenu bilo kog ličnog podatka. koliko, u slučaju potrebe, nemamo kopiju vaše lične karte ili bilo koji zakonski važeći dokument koji dokazuje vaš identitet, nećemo moći da odgovorimo na vaš zahtjev.

Imajte na umu da neka prava možda neće biti ostvarljiva zbog poslovnih potreba ili zakonskih obaveza tokom pružanja usluge. Vaša prava mogu biti ograničena radi usklađivanja sa drugim zakonskim obavezama kao što su spriječavanje pranja novca, ugovorne obaveze i obaveze poštovanja propisa. Bez obzira na to, uvijek ćete dobiti odgovor prilikom ostvarivanja nekog od gore navedenih prava i/ili bilo kojeg dodatnog prava koje imate u zavisnosti od vašeg zakonodavtva. Ako se vaše pravo ne može ostvariti, uvijek ćete dobiti odgovarajuće objašnjenje. 

11. Kontaktirajte sa nama

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovim Obavještenjem o privatnosti podataka ili oko naših postupaka u vezi sa podacima, kontaktirajte nas pismenim putem, e-poštom na DPO@euronetworldwide.com ili poštom na adresu Euronetovog službenika za zaštitu podataka, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija.

U zavisnosti od važećeg zakona o privatnosti, možda imate pravo na podnošenje žalbe Organu za zaštitu podataka ili drugom regulatornom organu ako smatrate da nismo ispunili obaveze prema ovom Obavještenju o privatnosti ili važećem zakonu:

12. Ko smo mi


Austrija
https://www.euronetatms.at
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije FN 383620y, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Austrija

Belgija
https://www.euronetatms.be
Kompanija Innova TaxFree. Registrovana u Belgiji pod brojem kompanije BE0506.980.396 sa kancelarijom na adresi Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgija

Bugarska
https://www.euronetatms.bg
Kompanija Euronet Services EOOD, registrovana u Bugarskoj pod brojem kompanije BG204616073, sa kancelarijom na adresi Shipka St. 6, floor 3, Sofia 1504 (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bugarska

Češka Republika
https://www.euronetatms.cz
Kompanija Euronet Services spol. s r.o., registrovana u Češkog Republici pod brojem kompanije 25608452, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Češka Republika

Hrvatska
https://www.euronetatms.hr
Kompanija EFT Usluge d.o.o., registrovana u Hrvatskoj pod broj kompanije 080137553, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

Kipar
https://www.euronetatms.com.cy
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije AE2948, sa kancelarijom na adresi 7 Thiseos str., office 001,2042 Strovolos, Nicosia, Kipar

Danska
https://www.euronetatms.dk
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 34740038, sa registrovanom kancelarijom na adresu Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Danska

Estonija
https://www.euronetatms.ee
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 14756049, sa registrovanom kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estonija

Francuska
https://www.euronetatms.fr
Kompanija Euronet Services SAS, registrovana pod brojem kompanije 878 585 223 00026, sa registrovanom kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris Francuska

Španija
https://www.euronetatms.es
Kompanija Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije W8262682A, sa registrovanom kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Španija

Grčka
https://www.euronetatms.gr
Kompanija Euronet Card Services S.A., registrovana u Grčkoj pod brojem kompanije 123363401000, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Grčka

Irska
https://www.euronetatms.ie
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 908313, sa kancelarijom na adresi 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Irska

Island
https://www.euronetatms.is
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 650521-0130, sa kancelarijom na adresi Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Island

Italija
https://www.euronetatms.it
Kompanija Euronet 360 Finance Limited. (Ogranak), registrovana pod broj kompanije 97626920157, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italija

Litvanija
https://www.euronetatms.lt
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 305413397, sa kancelarijom na adresi Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Litvanija

Letonija
https://www.euronetatms.lv
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 40203219803, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Letonija

Mađarska
https://www.euronetatms.hu
Kompanija Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., registrovana pod brojem kompanije 01-09-680790, sa kancelarijom na adresi Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Mađarska

Malezija
https://www.euronetatms.my
Kompanija Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, registrovana u Maleziji pod PDV brojem – SST registracioni br. W10-1808-31042954, sa registrovanom kancelarijom na adresi Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malezija

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
Kompanija Euronet 360 Finance Limited, registrovana pod brojem kompanije OC1320, sa kancelarijom na adresi BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Meksiko
https://www.euronetatms.mx
Kompanija Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., sa registracionim brojem EEM160411LV3 i kancelarijom na adresi Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Meksiko

Crna Gora
https://www.euronetatms.me
Kompanija Euronet Services d.o.o., registrovana u Crnoj Gori pod brojem kompanije 03314766, sa kancelarijom na adresi IV Proleterske br. 26, Podgorica, Crna Gora

Norveška
https://www.euronetatms.no
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 821247152, sa kacelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Skippergata 33, 0154 Oslo, Norveška

Holandija
https://www.euronetatms.nl
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 62593498 sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, The Holandija

Filipini
https://www.euronetatms.ph
Kompanija Euronet Technology Services Inc., registrovana u Filipinima pod brojem kompanije CS201730466, sa kancelarijom na adresi 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Filipini

Portugalija
https://www.euronetatms.pt
Kompanija Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 980524920, sa kancelarijom an adresi i glavnom trgovačkom adresom Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugalija

Rumunija
https://www.euronetatms.ro
Kompanija Euronet Services SRL., registrovana pod brojem kompanije J / 40/1066/1998, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom. nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Rumunija

Slovenija
https://www.euronetatms.si
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 8481628000, sa kancelarijom na aresi Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Švedska
https://www.euronetatms.se
Kompanija Euronet 360 Finance Limited (Ogranak), registrovana pod brojem kompanije 516410-9398, sa kancelarijom na adresi i glavnom trgovačkom adresom Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Švedska

Ujedinjeno Kraljevstvo
https://www.euronetatms.com
Kompanija Euronet 360 Finance Limited registrovana u Engleskoj pod brojem kompanije 06928422, sa kancelarijom na adresi 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, Engleska, W1U 7EU

Slovačka
https://www.euronetatms.sk
Kompanija Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. registrovana u Slovačkoj pod ID brojem 35 854 448, sa kancelarijom na adresi Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje