Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Često postavljana pitanja

Ako naiđete na problem kod bilo kog od naših bankomata, molimo pritisnite donje dugme da biste se povezali sa Timom Korisničkog servisa.

Gotovina nije data, a moj račun je zadužen. Kako da povratim svoj novac?

Molimo kontaktirajte Euronet EFT tim korisničkog servisa i svoju banku, da biste ih obavestili o incidentu. Ova dva entiteta će da rade zajedno kako bi rešili problem. Broj korisničkog servisa Euronet EFT je internacionalni kontakt +36 1 224 1078; lokalni poziv na +382 20 405 802

Moja kartica je zaplenjena . Hoću da mi se vrati … možete li vi da mi je vratite?

Kada se kartica zapleni, to je obično na zahtev banke koja je izdala karticu ili usled greške vlasnika kartice (na pr. vlasnik kartice nije uzeo karticu u okviru dozvoljenog vremena, pa je kartica zaplenjena iz razloga bezbednosti ). Nažalost, Euronet EFT ne može da vrati zaplenjene kartice vlasniku kartice, jer mi imamo obavezu prema izdavaocu kartica I pravilima o karticama, koji određuju procedure zaplene/uništavanja kartica. Molimo da se odmah obratite korisničkom servisu Euronet EFT, kao i vašoj banci, da biste dobili dalje instrukcije.

Ko je odgovoran ako bankomat ne radi?

Euronet EFT. Ako postoji neki problem sa bankomatom, molimo obratite se odmah timu korisničkog servisa Euronet EFT i oni će preduzeti neophodne korake kako bi se bankomat popravio što je moguće brže. Broj korisničkog servisa Euronet EFT je internacionalni kontakt +36 1 224 1078; lokalni poziv na +382 20 405 802

Koji je najveći dnevni limit za podizanje gotovine?

Granicu dnevnih podizanja iznosa ili broja transakcija u jednom danu na bankomatima i POS određuje svaka banka, a ne Euronet EFT. Ona može da se razlikuje prema poreklu i tipu kartice. Lice koje vam je izdalo karticu moći će da vam da više informacija o tome.

Koju vrstu kartica prihvataju the Euronet EFT bankomati?

Euronet EFT bankomati prihvataju sledeće brendove kartica: sve VISA kartice uključujući VPay, PLUS, Electron, sve kartice brenda MasterCard uključujući Maestro i Cirrus, JCB, CUP/UPI (China Union Pay), ServiRed i AMEX.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje