Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

O nama

Mi omogućavamo plaćanja koja povezuju privatne firme sa korisnicima.

Od 1994., Euronet EFT širom sveta obezbeđuje bankomate kojima samostalno upravlja. Od prvog bankomata postavljenog u Mađarskoj, povećali smo, razvili i proširii ponudu bankomata i mogućnost plaćanja u Evropi, Aziji i obe Amerike. Sada upravljamo količinom od preko 50,000 bankomata koji omogućavaju pristup gotovini za milione korisnika svake godine. Naš raznoliki portfolio bankomata nam omogućava da obezbedimo neophodan pristup gotovini i uslugama za širok obim privatnih firmi i korisnika, uključujući seoske i udaljene zajednice.

Sa našim jedinstvenim odnosom, Euronet EFT ima pristup globalnoj mreži plaćanja Euronet Worldwide i njihovoj state-of-the-art REN tehnologiji. Koristeći tu tehnologiju, možemo da ponudimo naručene i inovativne usluge koje omogućavaju našim bankomatima opcije fizičkog i digitalnog plaćanja, uključujući i podizanje gotovine bez kartica, deponovanje gotovine, plaćanja pomoću QR šifre/barkoda, prenos novca, digitalne poklon kartice, uključujući opremu za isplatu više valuta i dinamičku konverziju valute. Ove usluge variraju zavisno od države i ugovora sa odgovarajućim državnim organima.

Mi stvaramo partnerstva sa bankama i finansijskim institucijama koje žele da upravljaju svojim mrežama bankomata, ali se takođe širomo sa više tačaka za pristup korisnika, nudeći našu jedinstvenu tehnologiju i rešenje sa Bankomatima kao usluga.

Porodica Euronet Worldwide-a


Euronet Worldwide je industrijski vodeća kompanija u procesiranju sigurnih transakcija i razvoju vodećih tehnologija plaćanja. Naše mnogobrojne mreže širom sveta obrađuju milijarde transakcija svake godine.
POBJAVE U ŠTAMPI

Ria Money Transfer (“Ria”) je globalni lider u industriji prenosa novca, koji nudi svoje usluge na 507,000+ lokacija širom 160+ država. Takođe, uz usluge prenosa novca, Ria nudi unovčavanje čekova, plaćanje menicama, zamenu valute i sadržaj digitalnog plaćanja unapred na odabranim tržištima.
FACEBOOK | TWITTER

epay je globalni provajder pripejd proizvoda i distributivne mreže sa mrežom prodaje na malo , od oko 739,000 prodajnih mesta sa prodajom od oko 325,000 maloprodajnih lokacija širom sveta. epay se nalazi na vodećoj liniji inovacija u oblasti elektronskog plaćanja, sistema naplate gotovine u maloprodaji.

Xe obezbeđuje sveobuhvatni međunarodni transfer novca i rešenja upravljanja deviznim rizikom (hedging). Njihov tim specijalista za devize, rade za privatne firme svih veličina u UK, kako bi poboljšao njihove devizne rezultate.
BLOG

Dolphin Debit Access pruža finansijskim institucijama efikasniju alternative za in-house upravljanje bankomatima. On obezbeđuje kompletne, bezbrižne usluge sa mrežama bankomata , koje obuhvataju sve aspekte upravljanja bankomatima, počev od pripreme lokacije i nabavke opreme do ažuriranja sistema i upravljanja gotovinom.

Euronet Merchant Services pruža mogućnost trgovcima da svojim klijentima ponude specijalizovani obim inovativnih usluga uključujući prihvatanje kartica, DCC rešenja i povraćaj poreza. Oni imaju ekstenzivni portfolio sa klijentelom od hotela u Londonu sa 5 zvezdica do svetskih vodećih modnih i juvelirskih brendova.

Pure Commerce je deo grupe kompanija Euronet Worldwide Inc i on je vodeći industrijski snabdevač fintech rešenjima za bankarske i trgovačke partnere širom sveta. Specijalizovan je u oblasti rešenja plaćanja u stranoj valuti, kao i u trgovinskim višekanalnim integracijama.

Innova Taxfree Group je kompanija specijalzovana za povraćaj poreza stranim turistima. Innova je prisutna u najvećem broju evropskih zemalja, nudeći neoporezovane usluge marketinga i komunikacija. Njihove usluge nude brendove i prodaju na malo za sve administrativne i računovodstvene procedure u vezi sa povraćajem poreza putpuno besplatno.
VESTI

Karijere na Euronet EFT

Rad sa Euronet EFT ne nudi samo posao, već on nudi karijeru sa globalnim provajderom plaćanja koji stavlja ljude u središte svog poslovanja. Da li želite da se pridružite timu profesionalaca koji pružaju rešenja sa bankomatima, za milione ljudi 365 dana godišnje?

Da li ste spremni da svojom stručnošću doprinesete u poslu koji je izgrađen u duhu preduzetništva, gde svako doprinosi njegovom uspehu? Ako je odgovor da, tada želimo da nam se javite!

Molimo kliknite na dugme dole za više informacija u vezi sa mogućnostima za karijeru sa Euronet EFT.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje