Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Ugovor o učestvovanju u mreži

Naša banka i partneri finansijskih institcija mogu imati pristup našoj mreži bankomata uz pomoć naših fleksibilnih Ugovora o učestvovanju u mreži. Ovakav ugovor odmah povećava ugled banaka/finansijskih institucija na tržištu, bez potrebe za kapitalnim investicijama.

Putem naših ISO8583 specifikacija, možemo da uspostavimo direktnu Host to Host konekciju do IT sistema banke/finansijskih institucija, sa minimalnim ometanjem usluge.

Benefiti za Banku

OUTSORSING U VEZI SA BANKOMATIMA

Takođe se nude i mogu da se integrišu u naš portfolio i globalni ugovori sa trgovcima i različite usluge

PROGRAM NABAVKE SREDSTAVA

Nude se brojni benefiti u optimizaciji troškova i plasmanu na tržištu.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje