Ugovor o učestvovanju u mreži

Naša banka i partneri finansijskih institcija mogu imati pristup našoj mreži bankomata uz pomoć naših fleksibilnih Ugovora o učestvovanju u mreži. Ovakav ugovor odmah povećava ugled banaka/finansijskih institucija na tržištu, bez potrebe za kapitalnim investicijama.

Putem naših ISO8583 specifikacija, možemo da uspostavimo direktnu Host to Host konekciju do IT sistema banke/finansijskih institucija, sa minimalnim ometanjem usluge.

Benefiti za Banku

  • Manje operativnih troškova, direktno poboljšanje P&L; nema CAPEX potreba
  • Delimična ili potpuna kupovina sadašnje flote bankomata Banke; trenutna injekcija kapitala i pozitivan protok gotovine
  • Potpuna operativna odgovornost od kraja do kraja uključujući ugovorene nivoe usluge i fleksibilne dogovore o saradnji
  • Unapređeni postupci prognoziranja gotovine punjenja
  • Poboljšana bezbednost bankomata
  • Povećana prisutnost mreže bankomata uz povezivanje sa postojećom Euronet EFT mrežom bankomata
  • Usluge sa dodatnom vrednošću za korisnike
  • Kontinuitet poslovanja
  • Proširena dostupnost uslugama banke, za njenu bazu korisnika

OUTSORSING U VEZI SA BANKOMATIMA

Takođe se nude i mogu da se integrišu u naš portfolio i globalni ugovori sa trgovcima i različite usluge

PROGRAM NABAVKE SREDSTAVA

Nude se brojni benefiti u optimizaciji troškova i plasmanu na tržištu.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje