Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Spoljni resursi za bankomate

Našim Mrežama bankomata u potpunosti upravljaju naši specijalizovani interni operativni timovi koji su locirani u brojnim operativnim centrima širom Evrope. Portfolio naših usluga obuhvata obim od korišćenja naše sopstvene Licence za nabavku, do prognoziranja i upravljanja gotovinom, dostupnosti potpunog servisiranja do održavanja i podrške korisnicima. Takođe se nude globalni prodajni ugovori i usluge i oni mogu da se integrišu u naš portfolio.

UGOVOR O UČESTVOVANJU U MREŽI

Naše banke i partneri finansijske institucije mogu da koriste pristup našim Mrežama bankomata preko fleksibilnih Ugovora o učestvovanju u mreži.

PROGRAM NABAVKE SREDSTAVA

Nude se brojni benefiti u optimizaciji troškova i plasmanu na tržištu.

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje