Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Uspostavite saradnju sa liderom u ATM biznisu
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Povećajte svoj prihod uz bankomat
Nemate bankomat u vašoj blizini?
Nemate bankomat u vašoj blizini?

Program nabavke sredstava

Nudimo našim bankama i partnerima finansijskih institucija opciju za Euronet EFT da kupe bankomate i da ih integrišu u našu nezavisnu mrežu bankomata na odabranim tržištima, nudeći brojne benefite u optimizaciji troškova i prisustvu na tržištu. Takođe nudimo mogućnosti zajedničkog ulaganja, nudeći nadogradnju i zamenu flota bankomata bankama /finansijskim institucijama, dok razvijamo našu mrežu bankomata.

UGOVOR O UČESTVOVANJU U MREŽI

Naše banke i partneri finansijske institucije mogu da koriste pristup našim Mrežama bankomata preko fleksibilnih Ugovora o učestvovanju u mreži.

OUTSORSING U VEZI SA BANKOMATIMA

Takođe se nude i mogu da se integrišu u naš portfolio i globalni ugovori sa trgovcima i različite usluge

Kontakt
Broj telefona

Pretraživanje